Populære artikler

Utdrag av Ciudad Juárez bakgrunn, mål og konsekvenser

den Fordrag av Ciudad Juárez ble det inngått en avtale med regjeringen i Porfirio Diaz og Francisco I. Madero å avslutte...

Trakt Salomon-Lozano bakgrunn, egenskaper og konsekvenser

den Traktaten Salomon-Lozano Det var en avtale undertegnet av Colombia og Peru for å løse grenseproblemene mellom begge landene. Signaturen...

McLane-Ocampo-traktaten Bakgrunn, egenskaper, konsekvenser

den Treaty McLane-Ocampo Den ble undertegnet 14. desember 1859 mellom USAs og Mexicos regjering, på den tiden av Benito Juárez....

Traktaten i Versailles Bakgrunn, postulater og konsekvenser

den Versailles-traktaten Det var en av de avtalene som vinnerne fra første verdenskrig signerte den beseirede for å offisielt avslutte...

Verdun Treaty, Bakgrunn, Årsaker og Konsekvenser

den Verdun verdighet Det var en partisavtale mellom det karolingiske imperiet mellom de tre overlevende sønner av keiser Ludovico Pío,...

Fordrag av Velasco Bakgrunn, Hovedpoeng og Tegn

den Velasco-traktat er et sett av offentlige og private avtaler undertegnet 14. mai 1836 gjennom Texass uavhengighet. Etter at den...