historie - Side 5

Tlatelolco-traktaten, årsaker og konsekvenser

Tlatelolco-traktaten er navnet gitt til traktaten om forbud mot atomvåpen i Latin-Amerika og Karibia. Det er en avtale undertegnet 14....

Sèvres verdighet Bakgrunn, årsaker, mål og konsekvenser

den Sèvres-traktaten Det var en fredsavtale som, til tross for at han ble undertegnet ved slutten av første verdenskrig, ikke ble...

San Ildefonso-traktaten (1777) Bakgrunn, årsaker og konsekvenser

San Ildefonso-traktaten Det var en traktat som ble undertegnet 1. oktober 1777 mellom det spanske imperiet og det portugisiske imperiet....

Stiftelsen Saint Germain Bakgrunn, Vilkår og Klausuler

den Saint-Germain-traktaten Det er en fredstraktat som er undertegnet mellom de allierte krefter (Frankrike, Storbritannia og USA) og Østerrike, etter første...

Traktaten om Neuilly årsaker, viktige punkter, konsekvenser

den Treaty of Neuilly Det var en avtale som ble undertegnet mellom representanter for Bulgaria og de allierte nasjonene som...

Traktat av Mon-Almonte Egenskaper, Karakterer og Konsekvenser

den Mon-Almonte-traktaten ble det inngått avtale om at meksikanske konservative politikeren Juan Almonte, med representant for Queen of Spain, Alejandro...

Maastricht-traktatens mål, signatarer og innvirkning på økonomien

den Maastricht-traktaten eller traktaten om Den europeiske union Det er en av de viktigste avtalene som har blitt gjort innen organisasjonen av...

Traktaten av Guadalupe Hidalgo Bakgrunn og Vilkår

den Traktaten av Guadalupe Hidalgo Det ble inngått mellom USA og Mexico etter krigen som holdt de to landene i...

Bakgrunn, årsaker og konsekvenser av Fontainebleau-traktaten

den Fontainebleau-traktaten var en avtale inngått mellom Napoleons Frankrike og Spania i 1807. Formålet med denne traktaten var å tillate...