Fremveksten av arbeidsklassen og den nye urban gjennomsnittsklassen i det 19. århundreden fremveksten av arbeiderklassen og den nye urbane middelklassen i løpet av 1800-tallet Det var en prosess som begynte etter den industrielle revolusjonen og den progressive forsvinden av strukturen til det gamle regimet.

Dette betyr ikke at samfunnet plutselig endret seg, men det var en transformasjon som tok flere tiår.

På den tiden ble arbeidstakere forstått som arbeiderklasse som begynte å okkupere sine stillinger i fabrikkene. Disse begynte å erstatte landbruksarbeid som hovedkilden til arbeidet.

For sin del var urban middelklasse en som begynte å få tilgang til høyere utdanning, og mange av dem har liberale yrker.

bakgrunn

Begrepet "sosial klasse" begynte å bli brukt i det 19. århundre, siden det var til da var divisjoner mer merket av fødsel (unntatt når det gjaldt prestene) enn av typen arbeid og studier som hadde.

Selv om det er flere definisjoner, refererer begrepet "sosial klasse" til divisjonen i samfunnet avhengig av arbeid og andre faktorer, som for eksempel økonomisk nivå.

Således ble fabrikkens arbeidere kalt "arbeiderklasse"; og handelsmenn, håndverkere og småborgerskapet ble blant annet kalt "middelklasse".

Arbeidsgruppe

Siden den industrielle revolusjonen begynte økonomien å endre seg fra landsbygda til byen, der de store fabrikkene ble bygget.

Selv om det er midlertidige forskjeller mellom de forskjellige landene, er dette noe som skjedde over hele Europa og Amerika.

For eksempel, i England dette skjedde veldig tidlig, i Mexico var det ikke før Porfiriato, midt på 1800-tallet.

Denne forandringen førte til fremveksten av en ny sosial klasse: arbeiderklassen. Mange av dem var tidligere bønder som måtte migrere til byene for å finne arbeid. De pleide å mangle studier eller muligheter til å skaffe dem, og deres inntekt var svært lav.

Disse forholdene forårsaket misbruk å være svært hyppige. Arbeiderne hadde ingen arbeidsrettigheter eller forhandlingsmakt.

Mange steder var barna til og med tvunget til å jobbe. Fra det marxistiske synspunkt var det proletariatet, hvis eneste formue var deres barn (avkom).

Sammen med denne klassen dukket opp arbeidernes bevegelser, som forsøkte å organisere arbeiderne for å kjempe for forbedringer.

I alle fall måtte de vente til det tjue århundre for noen ting som begynte å forandre seg.

Ny urban middelklasse

Sammen med arbeiderklassen er en annen av de store nyhetene i dette århundret den gradvise fremveksten av en middelklasse i middelalderen.

Tidligere hadde det med den klare oppdeling av det gamle regimet kun vært mulig å skape et høyborgerskap bestående av store eiere med stor kjøpekraft.

Den nye urbane middelklassen er et resultat av den voksende betydningen av byer i strukturen av land, som erstatter livet på landsbygda. Dermed begynner grunneiere å flytte til bakgrunnen.

Tilsvarende bidrar tilgangen til utdanning for bestemte sosiale sektorer i byen til fremveksten av denne middelklassen.

Dette er mennesker som har studier, mange av dem avanserte og fokuserte på liberale yrker, som advokater, journalister eller leger.

Inntektsnivået, selv om det ikke når høyborgerskapets, er viktig, noe som gjør at de kan være innflytelsesrike.

Faktisk blir revolusjonære bevegelser ofte ledet av dem, som skjer delvis i Europa eller i Mexico.

referanser

  1. Historie og biografier. Dannelsen av arbeidsklassen i Europa. Hentet fra historiaybiografias.com
  2. Oyon Bañales, José Luis. Byhistorie og arbeiders historie. Hentet fra etsav.upc.edu
  3. Nevada University Den industrielle revolusjonen og den sosiale spørsmålet. Hentet fra faculty.unlv.edu
  4. Helgeson, Jeffrey. Amerikansk Arbeids- og Arbeidsgruppe Historie. Hentet fra americanhistory.oxfordre.com
  5. Historie doktor. Rike, fattige og middelklasse liv. Hentet fra historydoctor.net