miljø - Side 3

Sabana de Palmeras egenskaper, klima, flora og fauna

den Palm Savannah er et omfattende neotropisk økosegion som omfatter lavlandet til den sørvestlige amazonbassenget og møter Andes østlige høst.Den ligger...

Miljømotstandsfaktorer og eksempler

den miljøbestandighet de er de faktorene som sammen begrenser veksten av en naturlig befolkning. Disse kan være avhengig av befolkningens...

Omagua Region Egenskaper, Relief, Flora, Fauna

den Omagua-regionen, lav jungel eller Amazon tropisk skog Det er en av de naturlige områdene der det peruanske territoriet er delt....

Fornybare naturressurser (med 30 eksempler)

den fornybare naturressurser de er elementer som er i det naturlige miljøet, tilgjengelig for bruk og som har kapasitet til...

Naturressurser av den peruanske skogen, skogene og mangfoldet

den naturressurser av den peruanske jungelen er naturelementene av økologisk, sosial og økonomisk betydning tilstede i den peruanske jungelen. La...

Karakteristiske skogressurser, typer og bruksområder

den skogressurser de er de biotiske og abiotiske elementene som utgjør skogen og tilfredsstiller et reelt eller potensielt behov for...

Miljøfagfag og studier

den miljøkjemi Den studerer de kjemiske prosessene som skjer på miljønivå. Det er en vitenskap som bruker kjemiske prinsipper til...

Hva er selvbærbarhet?

den selv bærekraft Det er evnen til å opprettholde noe som opprettholdes av egne midler, dispensere med eksterne midler. Det...

Hvilke typer modeller skal brukes til studier av vannkvalitet?

Modeller for vannkvalitet er matematiske formuleringer som simulerer oppførsel og virkninger av forurensninger i vann. I denne forstand presenteres mulige...