Hvordan fungerer telekommunikasjon?den telekommunikasjonsarbeid hovedsakelig gjennom systemer med kabler og trådløse metoder. Generelt kan tre komponenter skiller seg ut som tillater informasjon som skal sendes fra ett sted til et annet: en sender, et medium og en mottaker.

Senderen er ansvarlig for å konvertere informasjonen til radiobølger eller elektromagnetiske bølger som kan sendes effektivt. Mediet er kanalen gjennom hvilken bølgene reiser.

Endelig er mottakeren ansvarlig for å transformere signalene til et format som kan forstås av brukerne.

I de fleste telekommunikasjonssystemer inngår enheter som oppfyller funksjonene til både senderen og mottakeren, slik at de er en slags "transceiver".

Dette gjelder for telefoner. For eksempel, når en samtale er laget, blir lydbølgene forvandlet til elektriske bølger som sendes til andre telefoner. Når den andre personen gir svaret, blir telefonen en mottaker.

definisjon

"Telekommunikasjon" betyr utveksling av informasjon over lange avstander gjennom elektroniske enheter.

Telekommunikasjonssystemer tillater overføring av alle typer meldinger: visuell, lyd, audiovisuell, kryptert data, blant annet..

Begrepet "telekommunikasjon" er ganske bred og omfatter ulike teknologier, for eksempel mobil og fasttelefoni, radio, fjernsyn, telegraf, internett, satelitt kommunikasjon, etc..

Utvikling av telekommunikasjon

Elektromagnetiske bølger

De første fremskrittene i telekommunikasjon er tilskrevet den engelske fysikeren James Maxwell.

Dette vitenskapsmann studert elektromagnetiske bølger, som resulterte fra interaksjonen mellom elektrisitet og magnetisme, og fant at disse kan avgi ut i rommet.

I det nittende århundre ble elektromagnetiske bølger brukt for første gang til å sende meldinger med oppfinnelsen av den elektromagnetiske telegraf. I 1837 perfeksjonerte Charles Wheatstone og William Fothergill Cooke denne enheten og opprettet den elektriske telegrafen.

telefon

I 1849 utviklet Antonio Meucci en enhet som tillot å overføre stemmer gjennom et ledningsnett.

I 1876 utviklet Elisha Gray og Graham Bell (uavhengig) den første telefonen. To år senere begynte telefonitjenester å bli kommersialisert.

Radialbølger

I 1894, den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi begynte å studere på eteren, og i 1901 fant at disse kan overføres trådløst.

Da Første Verdenskrig brøt ut, ble det gjort store framskritt når det gjelder radiokommunikasjon av militære årsaker.

Etter krigen kjøpte radioen en kreativ følelse og AM-stasjonen ble kommersialisert. I 1930 ble FM-radioen utviklet som i løpet av årene ville erstatte sin forgjenger.

TV

I 1925 viste John Lofie Baird at videoer kunne sendes fra en sender til en mottaker. I 1929 fulgte British Broadcasting Corporation (BBC) eksemplet på Lofie Baird og klarte å overføre bilder.

Med ankomsten av andre verdenskrig stoppet fremgangen i fjernsynet og ble senere gjenopptatt. Noen få år etter krigens slutt ble tv et element til stede i de fleste husholdninger.

Internett

I 1961 begynte utviklingen av ARPANET, et nettverk som foregikk på internett. I 1966 ble dette nettverket implementert i laboratoriene til Technachus Institute of Massachusettes, og i 1969 ble andre institutter tatt med i nettverket.

For år 1989 stod Tim Berners Lee av ARPANET og opprettet et system som tillot tilgang til et bibliotek av eksisterende dokumenter på nettverket. Oppnådd dette ved å opprette hyperlinks og hypertekstoverføringsprotokoller (HTTP).

I tillegg utviklet Berners det verdensomspennende utvidelsesnettverket (World Wide Web, www) for å koble til datamaskiner som ikke var kompatible med hverandre.

Drift av telekommunikasjon

radio

Radio sendinger er laget av en sentral sender. Lydsignalene som samles inn av studioets mikrofoner, blir koblet til radiobølger og sendes gjennom en antenne.

Radioutstyr, som det som finnes i et hus, mottar signaler fra sentralstasjonen og skiller radiobølgene fra lydbølgene.

Sistnevnte sendes til radio horn systemet og er lyden vi hører når vi slår på enheten.

telefon

Telefonen består av en mikrofon og et hodesett. Mikrofonen forvandler lyden til elektriske signaler som beveger seg gjennom fiberoptiske kabler eller i form av mikrobølger (i tilfelle telefonen er trådløs).

Hodetelefonen er for sin del ansvarlig for å omforme elektriske signaler eller bølger til lyd.

mobilnettet

Mobiltelefoner overfører og mottar signaler gjennom mikrobølger. Disse enhetene er avhengige av tårnene for drift, som er de midler gjennom hvilke informasjonen sendes.

En mobiltelefon kobler til en enkelt tårn samtidig, men kan koble til en annen hvis vi beveger oss, noe som er påvist når vi går på buss eller tog.

Telefontårnene er koblet globalt. Av denne grunn kan mobiltelefoner overføre informasjon fra ett land til et annet. For eksempel kan du ringe internasjonale samtaler eller sende meldinger via plattformer som blant annet WhatsApp.

Analog fjernsyn

Operasjonen av analog TV er litt mer kompleks enn de forrige, siden ikke bare lyd og video skal sendes, men disse skal synkroniseres.

Senderen konverterer bilder og lyder til radialbølgemønstre som sendes via kabel eller satellitt. TV-apparatene i våre hjem mottar denne informasjonen og dekoder den i et format som er forståelig.

Digital TV

Digital-TV har høyere bilde- og lydkvalitet enn analog TV. Dette oppnås fordi senderen konverterer lyd og video til sekvenser av binære tall.

Når det overføres og dekodes, genererer binære tall bedre bildedefinisjon og større mottak. Takket være dette siste punktet, presenterer digital-TV flere kanaler.

satellitt

Satellittene tillater å kommunisere to fjerne punkter av jorden. Det er til og med satellitter som tillater informasjon som skal sendes til stasjoner som befinner seg i rommet (som den internasjonale romstasjonen).

Satellittene arbeider med antenner og rektaner. Antennene er ansvarlige for overføring av informasjon, mens rektene mottar det. Begge enhetene kan kode og dekode meldinger.

referanser

  1. Grunnleggende om telekommunikasjon. Hentet 8. desember 2017, fra ie.itcr.ac.cr
  2. Hvordan Cell Phones og Telecom Tower Work. Hentet 8. desember 2017, fra techsoup.org
  3. Hvordan telekommunikasjonssystemet fungerer. Hentet 8. desember 2017, fra tkoworks.com
  4. Hvordan telekommunikasjon jobber. Hentet 8. desember 2017, fra cnes.fr
  5. Telekommunikasjon. Hentet den 8. desember 2017, fra wikipedia.org
  6. Telekommunikasjon. Hentet den 8. desember 2017, fra factmonster.com
  7. Komponenter av et telekommunikasjonssystem. Hentet 8. desember 2017, fra study.com
  8. Hva er telekommunikasjon (telekom)? Hentet den 8. desember 2017, fra searchtelecom.techtarget.com
  9. Trådløs: Hvordan fungerer en mobiltelefon? Hentet 8. desember 2017, fra ic.gc.ca