biologi - Side 2

Volvox egenskaper, taksonomi, reproduksjon og ernæring

Volvox er en slektning av koloniale phytoflagellate alger. De er organismer av verdensomspennende distribusjon, med rundt 35 arter kjent til...

Vibrio cholerae egenskaper, taksonomi, morfologi, habitat

Vibrio cholerae Det er en fakultativ, flagellert anaerob Gram-negativ bakterie. Arten er årsaken til kolera sykdom hos mennesker. Denne tarmsykdommen...

Vertebrat egenskaper, klassifisering, nervesystem, fordøyelsessystemet, reproduksjon

den virveldyr (Vertebrata) er en dyregruppe preget av tilstedeværelsen av et skjelett som består av ryggvirvler og en kranialkasse med...

Hjortkaninegenskaper, habitat, fôring, reproduksjon

den kanin hjort, liten hjort eller liten pudu (Pudu mephistophiles) er den minste hjorten i verden. Det kan måle mellom...

Vegetasjon av Yucatan Hovedegenskaper

den Yucatan vegetasjon Den består av et stort antall forskjellige arter og varianter. Fordi regionen er 70% dekket av skog,...

Vegetasjon av Veracruz Hovedegenskaper

den vegetasjon i staten Veracruz Det er et resultat av forekomsten av faktorer som sin geografiske plassering, klima og jordtype. Disse...

Veier i pentosefaser og relaterte sykdommer

den sti av pentosen fosfat, også kjent som videremonoheksoser, er en fundamental metabolsk vei hvis sluttprodukt ribose nødvendig for synteseveier...

Genetisk variabilitet forårsaker, kilder og eksempler

den genetisk variabilitet Den inneholder alle forskjellene, i forhold til det genetiske materialet, som finnes i populasjonene. Denne variasjonen stammer...

Vaquita marina (Phocoena sinus) egenskaper, habitat, reproduksjon

den Vaquita marinaen (Phocoena sinus) Det er et placental pattedyr som tilhører rekkefølgen av hvaler (Cetacea). Det er en endemisk...