kjemi - Side 3

Kalsiumoksid (CaO) Struktur, Egenskaper og Bruk

den kalsiumoksid (CaO) er en uorganisk forbindelse inneholdende kalsium og oksygen i ioniske former (som ikke må forveksles med kalsiumperoksyd CaO2)....

Boreoksyd (B2O3) struktur, egenskaper, nomenklatur og bruk

den boroksid eller borsyreanhydrid er en uorganisk forbindelse hvis kjemiske formel er B2O3. Som bor- og oksygenelementene i p-kvarteret i...

Berylliumoksid (BeO) struktur, egenskaper og anvendelser

den berylliumoksid (BeO) er et keramisk materiale som i tillegg til sin høye styrke og elektriske resistivitet har en høy...

Bariumoksidformel, egenskaper, risiko og bruk

den bariumoksid er en kjemisk forbindelse med formel BaO som er dannet ved termisk dekomponering av bariumnitrat eller ved termolyse...

Svoveloksydformel, egenskaper, risiko og bruk

den svoveloksyd (VI), også kjent som svoveltrioksyd eller svovelsyreanhydrid, er en kjemisk forbindelse med formel SO3. Dens struktur er presentert...

Aluminiumoksid (Al2O3) Kjemisk struktur, bruk, egenskaper

den aluminiumoksid (Al2O3 kjemisk formel), også kalt aluminiumoksyd, aluminiumoksyd, korund eller aluminium-oksyd, er det et metalloksid produsert fra reaksjonen mellom et...

Cupric Oksid Formel, Egenskaper, Risiko og Bruk

den kopparoksid, også kalt kobberoksid (II), er en kjemisk forbindelse med formel CuO. Dens struktur er vist i figur 1...

Spesifikt volum vann, luft, damp, nitrogen og ideell gass

den bestemt volum Det er en intensiv egenskapskarakteristikk for hvert element eller materiale. Det er definert matematisk som forholdet mellom...

Atomisk volum Hvordan det varierer i periodisk tabell og eksempler

den atomvolum er en relativ verdi som indikerer forholdet mellom det molære masse av et element og dens tetthet. Så,...