Alle artikler

Xoconostle egenskaper, bivirkninger og kontraindikasjoner

den xoconostle er navnet gitt til en poengsum av kaktusarter som produserer syre eller bittersøte frukter. Blant disse artene, typisk...

Xilophobia symptomer, årsaker og behandling

den xilofobia (også kalt hilofobi) er irrasjonell frykt for tre, dets derivater eller materialene som etterligner det. Denne frykten kan...

Oksidnomenklatur, typer, egenskaper og eksempler

den oksyder de er en familie av binære forbindelser der det er interaksjoner mellom elementet og oksygen. Så et oksid...

Ikke-metalliske oksider Hvordan de dannes, Nomenklatur, Egenskaper

den ikke-metalliske oksider De kalles også syreoksider, fordi de reagerer med vann for å danne syrer eller baser for å...

Egenskaper for metalloksider, nomenklatur, bruk og eksempler

den metalloksyder de er uorganiske forbindelser dannet av metalliske kationer og oksygen. De omfatter generelt et stort antall ioniske faste...

Nitrogenoksider (NOx) Forskjellige formuleringer og nomenklaturer

den nitrogenoksider de er i hovedsak gassformige uorganiske forbindelser som inneholder bindinger mellom nitrogen og oksygenatomer. Dens gruppe kjemiske formel...

Grunnleggende oksyddannelse, nomenklatur, egenskaper og eksempler

den grunnleggende oksider er de som dannes av forening av en metallkation med en oksygendianion (OR2-); De reagerer vanligvis med...

Plumbate Oxide (PbO) Formel, Egenskaper, Risiko og Bruk

den Plumbate oksid, også kjent som blyoksid (II) eller blymonoksyd, er en kjemisk forbindelse med formel PbO. Den finnes i...

Perkloroksydformel, egenskaper, risiko og bruk

den perkloroksyd, også kalt kloroksid (VII), perklorsyreanhydrid, diklormetan,er en uorganisk kjemisk forbindelse med formel Cl2O7. Dens struktur er presentert i...