Psykiske forstyrrelser / Psykopatologi - Side 2

Kort psykotisk lidelse årsaker, symptomer og behandling

den kort psykotisk lidelse Det er en av betingelsene der psykotiske symptomer oppstår. Det er hallusinasjoner, mental forklaringer, vrangforestillinger, uorganisert...

Binge Eating Symptomer, årsaker og behandling

den Binge spiseforstyrrelse er en lidelse i fordøyelsessystemet som er preget av episoder med kompulsiv inntak av tilbakevendende form. Det...

Pure Obsessive Disorder Concept, symptomer og behandling

den ren obsessiv lidelse er en der både obsessions og ritualer forekommer skjult (Barajas Martínez, 2002).Den menneskelige hjernen skaper naturlig meningsløse tanker...

Anxious Mixed Depressive Disorder Symptomer, årsaker og behandling

den blandet engstelig depressiv lidelse Det er en svært hyppig tilstand, og den består av en diagnostisk kategori hvor de...

Alvorlig psykisk lidelse Diagnose, problemer, behandling

den Alvorlig psykisk lidelse (T.M.G) refererer til en gruppe pasienter som har en alvorlig og langvarig psykisk lidelse. Under dette...

Faktisk lidelse symptomer, årsaker, diagnose

den factitious lidelse er det som lider av de menneskene som presenterer fysiske eller psykiske symptomer som er faked eller...

Intermitterende eksplosive lidelser symptomer, årsaker og behandling

den intermitterende eksplosiv lidelse Det er en atferdssykdom som er klassifisert som en pulskontrollforstyrrelse. Det er en alvorlig lidelse som...

Schizofreniform lidelse Symptomer, årsaker, behandling

den skizofreniform lidelse er en psykopatologisk tilstand der symptomer på schizofreni oppleves i noen måneder, remitteres for behandling eller av...

Schizoaffective Disorder Symptomer, årsaker, behandlinger

den skizoaffektiv sykdom er en psykisk lidelse preget av en blanding av symptomer på schizofreni og humørsykdommer, enten depresjon eller...