matematikk

Colinear System og eksempler

den kolinære vektorer De er en av de tre typer eksisterende vektorer. Det handler om de vektorer som er i...

Trinomial av form x ^ 2 + bx + c (med eksempler)

Før du lærer å løse trinomial av formen x ^ 2 + bx + c, og selv før vi kjenner...

Isosceles trekant funksjoner, formel og område, beregning

en ensidig trekant Det er en tresidet polygon, hvor to av dem har samme måling og den tredje siden har...

Skala trekant funksjoner, formel og områder, beregning

en skalent trekant Det er en tresidet polygon, hvor alle har forskjellige målinger eller lengder; Derfor er det gitt navnet...

Equilateral trekant funksjoner, egenskaper, formler og område

en liksidig trekant det er en polygon med tre sider, hvor alle er like; det vil si at de har...

Akuttvinkel Triangle Egenskaper og Typer

den trekanter trekanter er de hvis tre indre vinkler er akutte vinkler; det vil si måling av hver av disse...

Transformed Laplace-definisjon, historie, hva det er for, egenskaper

den forvandlet fra Laplace har vært de siste årene av stor betydning i studier av ingeniørfag, matematikk, fysikk, blant annet...

Isometrisk transformasjonskomposisjon, typer og eksempler

den Isometriske transformasjoner de er endringer i posisjon eller orientering av en bestemt figur som ikke endrer verken form eller...

Binomialteorem demonstrasjon og eksempler

den binomialteorem er en ligning som forteller oss hvordan å utvikle et uttrykk for skjemaet (a + b)n for noen...